North and South Photoblog

Blåvinge

Posted in Alnarp, Fredrik Persson, Insects, Macro, Malmö, Skåne by Persson Fredrik on June 21, 2009
Blåvinge

Blåvinge

Jag vet inte om detta är en Puktörneblåvinge (Polyommatus icarus) eller Hedblåvinge (Plebeius idas), hur sjuton ser man skilnad på dom?

//Fredrik

One Response

Subscribe to comments with RSS.

  1. […] Jag sökte mig ut utanför parken bort mot en damm i hopp om att hitta några flicksländor för macro bilder, men nix. Just när jag har tagit av macroobjektivet och börjat gå hittar jag en blåvinge som bara sitter och väntar på att bli plåtad. Det finns bara en sak att göra – på med macrot igen. Bilden på blåvingen finns i North&South Photoblog. […]


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: