North and South Photoblog

The snow drift

Posted in Landscape, Uffe Nordholm, Umeå by uffenordholm on February 26, 2009
Wavelets on the snow surface.

Wavelets on the snow surface.

Genom mitt köksfönster

Posted in Fredrik Persson, Malmö, Skåne by Persson Fredrik on February 21, 2009

Från mitt köksfönster

Nu är Kung Bore åter på besök i Skåneland.

Av en ren slump så har jag en liknande bild ( Kvällsdimma ) som är tagen för ett år sedan.

//Fredrik

Holmsund in winter

Posted in Landscape, Panorama, Uffe Nordholm, Umeå by uffenordholm on February 18, 2009
A small industrial estate in Holmsund, in winter.

A small industrial estate in Holmsund, in winter.

Hassel

Posted in Alnarp, Fredrik Persson, Macro, Plants, Skåne by Persson Fredrik on February 14, 2009

Hasselkvist

Alnarp mitt i vintern

Posted in Alnarp, Black & White, Fredrik Persson, Landscape by Persson Fredrik on February 1, 2009
Alnarpsparken i snöoväder

Alnarpsparken i snöoväder

//Fredrik

%d bloggers like this: